Zodpovědné hraní her

Hazardní hry jsou dnes zcela běžně dostupné online, a to mnohem jednodušeji než kdykoli dříve. K hazardním hrám tam má přístup výrazně větší množství lidí, které dnes dosahuje milionů po celém světě. Zároveň je možné hrát prakticky kdykoliv a kdekoliv díky mobilní dostupnosti nejen hazardních her, ale také celých online kasino portálů – ať už přes mobilní aplikace nebo optimalizaci webového rozhraní. Právě proto je však důležité pamatovat na vlastní bezpečnost a hrát zodpovědně. Princip zodpovědného hraní je do určité míry stanoven zákonem, to však nemusí nutně platit pro mezinárodní portály, a proto je důležité zaměřit se na herní portály, které také k tomuto přistupují zodpovědným způsobem, na to u nás nezapomínáme.

Jak si uvědomit problém s hazardem

Základní linií ochrany je mít vlastní povědomí o tom, jakým způsobem člověk k hraní her přistupuje a zda se nezačíná projevovat problém s hazardními hrami – v takovém případě se může problém rychle vymknout vlastní kontrole. Podívejte se na následující body, které mohou sloužit jako pomocník pro to uvědomit si vlastní problém a efektivně a rychle vyhledat odbornou pomoc:

  • Překračování vlastního herního rozpočtu (zejména v momentech, kdy hráči začnou využívat každodenní prostředky – na nájem, jídlo a jiné potřeby)
  • Neschopnost přestat (zejména během série prohraných sázek)
  • Zhoršení vztahů – například v rodině, mezi přáteli nebo kolegy v práci
  • Neschopnost věnovat pozornost čemukoliv jinému – kdy hráč neustále myslí na herní strategie a sázení a nevěnuje pozornost například pracovním povinnostem
  • Hraní v pozdních nebo naopak brzkých hodinách s pravidelností
  • Udržování tajemství před rodinou o hraní hazardních her a o jejich vlivu na každodenní život rodiny nebo páru

Jak se vyvarovat problémům

Existuje hned několik jednoduchých nástrojů, kterými je možné přistupovat ke hrám zodpovědně a chránit tak nejen vlastní prostředky, ale také vlastní zdraví. Závislost na hazardních hrách má dopady nejen finanční a existenční, ale také negativně ovlivnit duševní a fyzické zdraví, právě vlivem dopadů na každodenní život člověka, což může v extrémních případech skončit až existenční krizí. Během hraní na online kasinech je proto důležité myslet na následující body: 

– Rozpočet

Je velmi důležité nastavit si zcela samostatný rozpočet, který bude sloužit pouze pro hraní her a sázení na kasinu. Za tento rozpočet si nikdy nedovolte jít, jinak by se mohlo jevit o první známky vznikajícího problému.

– Limity

Téměř každé skutečně kvalitní herní kasino online dnes poskytuje možnost nastavení limitů (to je možné po přihlášení do vlastního herního účtu). Tyto limity budou do určité míry limitovat hraní her na kasinu pro vlastní bezpečnost hráče a podle jejich vlastních nastavení. Mezi takové limity patří možnost nastavit dobu přihlášení v kuse, maximální množství prohraných prostředků, maximální možný vklad na kasino nebo dokonce tzv. samovyloučení (tedy se po nějakou dobu nebude možné na kasino přihlásit).

– Přestávky

S pravidelností se doporučuje si dávat přestávky během hraní her v rámci jednoho přihlášení. Díky přestávce je možné se například uklidnit po prohře a nenahánět prohrané výhry, což zpravidla vede k dalším prohrám.

Jak vyhledat pomoc v případě vzniklého problému

V případech, kdy člověk rozezná, že má problém je velmi důležité vyhledat odbornou pomoc. Ta je hráčům dostupná zdarma například na linkách pomoci nebo od státních středisek pro zodpovědné hraní. Takto je možné vyhledat pomoc například přes Zodpovedne hrani nebo klinickou pomoc přes NEO Centrum a další instituce.