Zřeknutí se odpovědnosti

Používání těchto stránek a veškerých obsažených materiálů a jiných informací je na vaši vlastní odpovědnost a dle vašeho vlastního rozhodnutí. Jakákoliv vaše další rozhodnutí na základě těchto údajů a informací nejsou naší odpovědností, včetně vzniklých škod nebo ztrát a jiných. 

Je naším cílem neustále poskytovat kvalitní a užitečné informace a obsah, které jsou aktuální a informativní. Hazardní herní prostředí je průmysl, který je v neustálém pohybu a rozvoji a s novinkami se vždy snažíme držet krok s novými informacemi a skutečnostmi. Neneseme však žádnou odpovědnost za  možné nedostatky, mezery nebo chyby v obsažených informacích – včetně údajů týkajících se bonusových nabídek, nových a zavedených herních portálů a jiných promo nabídek, které se objevují na jakékoliv ze stránek a sekcí webových stránek. 

Vždy je vaší vlastních odpovědností provést kontrolu veškerých podmínek, které se vztahují na hraní her o skutečné peníze nebo registraci na vybraném herním portále. Jedná se zejména o dokumenty, jako jsou obchodní podmínky, pravidla a podmínky používání kasina a registrace, podmínky používání nebo čerpání bonusů, ale také zásady ochrany osobních údajů a další. Tyto dokumenty pomohou vyjasnit veškeré faktory a povinnosti hráče, včetně legálních aspektů hraní a registrace her na daném portále. 

V obchodních podmínkách jednotlivých herních kasin je možné najít veškeré specifické údaje platné pro registrované hráče – sem spadají podmínky a možnosti výběru vyhraných prostředků, případné poplatky na kasinu, podmínky možnosti registrace na vybraných kasinech podle jurisdikce nebo podmínky čerpání a používání bonusových nabídek

Veškeré informace, které je možné v našich recenzích, článcích a dalším obsahu najít přes webové stránky mají pouze informativní a zábavný účel, nemohou tedy nikdy sloužit nebo být interpretovány jako poradenství – finanční nebo jakékoliv jiné. Jakékoliv rozhodnutí, vytvořené čtenářem je na jeho nebo její vlastní odpovědnost a tento portál žádnou odpovědnost v tomto ohledu nenese a nepřebírá. Nejsme tedy odpovědni za žádné ztráty, újmy nebo škody, hráč nese odpovědnost sám. 

Čtenáři našich stránek mají povinnost se seznámit s veškerými podmínkami používání webových stránek a používat je v souladu s jejich úplným zněním. Čtenáři dále musí stránky používat v souladu s Obchodními podmínkami, Zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv dalšími podmínkami, které jsou na webových stránkách zveřejněny. Používáním stránek čtenář uděluje svůj souhlas s uvedenými dokumenty v jejich plném znění. Případné porušení jakékoliv části podmínek může dojít k zakročení ze strany poskytovatele webových stránek, dle vlastního uvážení. 

Kromě podmínek samotného portálu má čtenář nebo hráč povinnost používat jakékoliv hazardní stránky nebo stránky s obsahem týkajícím se hazardních her v souladu se zákony a regulacemi dané jurisdikce, do které hráč nebo čtenář spadá. V případě porušení těchto pravidel může dojít až ke stíhání ze strany úřadů jurisdikce, kde se hráč nachází, pokud dojde k porušení platných místních zákonů nebo může dojít k jiným legálním následkům porušení pravidel a podmínek, případně zákonů. 

Tento disclaimer (zřeknutí se odpovědnosti) je platný pro všechny čtenáře a hráče, kteří používají tyto stránky a obsah na nich zveřejněný. Používáním stránek čtenář uděluje výslovný souhlas s veškerým zněním v tomto dokumentu, včetně jakýchkoliv dalších dokumentů specifikujících způsob použití webových stránek a jejich veškerého obsahu.